[ penge ]

Kan jeg få kontanthjælp

Hvis du pludselig står i en situation, hvor markante ændringer i dit liv forårsager, at du ikke længere kan forsørge dig selv, er der mulighed for søge kommunen om hjælp til forsørgelse i form af kontanthjælp. Du skal som udgangspunkt stå til rådighed for arbejdsmarkedet, for at kunne søge om dette, hvilket betyder, at du aktivt skal søge job, tage imod de jobs, du muligvis vil blive henvist til af jobcentret. Derudover skal du deltage i aktiviteter, som jobcentret tilbyder dig.

Du skal lovligt have opholdt dig i Danmark og være fyldt 18 år for at være berettiget til kontanthjælp. Du kan ikke modtage kontanthjælp, hvis du er gift, og din ægtefælle kan forsørge dig, eller hvis du/I har en formue. Dit behov for forsørgelse, skal ikke kunne dækkes af andre foranstaltninger – såsom dagpenge, pension med mere.

Du kan tidligst få udbetalt kontanthjælp en måned efter den første henvendelse til kommunen. Derfor er det vigtigt, at du kontakter kommunen hurtigst muligt, da du ydermere skal opfylde betingelserne for kontanthjælp i en hel måned, for at få en måneds kontanthjælp.

Uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, kan du som udgangspunkt ikke modtage kontanthjælp, men vil i stedet kunne modtage uddannelseshjælp.

Denne form for hjælp og forsørgelse er navngivet ”uddannelseshjælp”, fordi du som udgangspunkt skal tage en uddannelse. Derfor er uddannelseshjælpen også på størrelse med en SU, men du har mulighed for at få nogle aktivitetstillæg, hvis du ikke umiddelbart kan påbegynde en uddannelse.

BaggrundskildeMin A-kasse

Kontanthjælpens størrelse

Hvor meget du kan få i kontanthjælp afhænger af forskellige faktorer såsom din alder, om du har børn, om du er i beskæftigelse (her skal du dog være opmærksom på, at de penge du måtte tjene, fratrækkes din kontanthjælp), og hvordan kommunen vurderer din samlede situation.

Fratagelse af kontanthjælp

Kommunen kan vælge at fratage dig din kontanthjælp af forskellige årsager, som med udgangspunkt går ud på, at du ikke har overholdt de krav der er til dig som kontanthjælpsmodtager. Det kan for eksempel være, hvis du af uforklarlig årsag udebliver fra et tilbudt job eller fra samtaler med jobcentret. I sådan en situation findes der 3 sanktionsmåder:

  1. Periodesanktion, som er et fradrag i din kontanthjælp, der trækkes fra den dag, du ikke opfylder din rådighedspligt og frem til du igen opfylder denne.
  2. Punktsanktion, der er en nedsættelse i den månedlige kontanthjælp.
  3. Tilbagebetalingssanktion, hvor du skal betale noget af din kontanthjælp tilbage.

Kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet påvirker ikke selve kontanthjælpen, men har betydning for, hvor meget du kan få i samlet støtte fra det offentlige. Det kan blandt andet betyde, at du kan risikere at få udbetalt mindre i boligstøtte, hvis det samledes beløb på den offentlige støtte kommer over loftet. Du kan læse om, hvordan danskerne blev ramt af kontakthjælpsloftet tilbage i 2016 her hos TV2.dk.

Reglerne for kontanthjælp er mange, og det kan være svært at finde hoved og hale heri. Men som udgangspunkt anses kontanthjælpen som en midlertidig løsning, og derfor er det største krav, at du er aktivt jobsøgende, hvis det er muligt for dig at tage et arbejde.