hvornaar-kan-jeg-faa-boligstoette
[ finans ][ penge ]

Hvornår kan jeg få boligstøtte?

Begrebet boligstøtte dækker over individuel økonomisk støtte til boligformål. Denne støtte bliver indbetalt på din konto hver måned som et bidrag til betalingen af din husleje/dine faste udgifter til boligen.

Hvorvidt du kan få boligstøtte eller ej afhænger af din specifikke situation. Derfor skal man søge om boligstøtte, og det kræver en del dokumentation. Når det er gjort, vil ansøgningen så blive behandlet, og man vil få besked om, om man er berettiget til boligstøtte, og hvor stor støtten i så fald vil være.

Man kan som udgangspunkt modtage boligstøtte, hvis man bor i en lejelejlighed, som indeholder eget køkken. Dette gælder både for lejere, som er kontanthjælpsmodtagere, lønmodtagere, dagpengemodtagere, pensionister eller beboere i kollektiver. Man kan også søge boligstøtte som lejer af en fremlejet lejlighed. Her er det blot vigtigt, at man sørger for, at den tidligere lejer imidlertid har ændret sin adresse, så dennes indtægter ikke påvirker din boligstøtte.

Hvor stor er boligstøtten?

Den samlede boligstøtte, man har mulighed at få, varierer meget i størrelse. Størrelsen af boligstøtten afhænger af en række forhold, som er knyttet til både boligen og lejeren. Disse forhold omfatter blandt andet:

  • Huslejens størrelse (eksklusiv vand og varme)
  • Indtægter (for alle beboere)
  • Formue (for alle beboere)
  • Boligens areal
  • Antallet af beboere (både børn og voksne)
  • Om du er folkepensionist eller førtidspensionist

Hvor stor boligstøtten præcis bliver vil altså først vise sig efter behandlingen af ansøgningen. Ikke desto mindre er det muligt at beregne et cirka beløb inde på borger.dk.

Hvordan søger jeg om boligstøtte?

Selve ansøgningen om boligstøtte foregår også på borger.dk. Her er der en selvbetjeningsside, som man logger ind på med sit NemID. Her kræver det, at du udfylder hele ansøgningen, og når den er sendt, vil du modtage en kvittering via din digitale post. Som sagt kræver ansøgningen om boligstøtte en del dokumentation, og undervejs i ansøgningsprocessen vil du formentlig blive bedt om at uploade nogle af følgende dokumenter, som dokumentation for din boligsituation og din økonomi:

  • Lønsedler
  • Huslejekontrakt
  • Årsopgørelse
  • SU- eller pensionsoversigt

For hver bolig er der kun én, der kan søge boligstøtte. Hvis du bor sammen med flere, kan I altså ikke alle sammen søge og på den måde få en meget lav udgift til husleje. Den ene person, som søger, skal dog være klar til at kunne dokumentere den økonomiske situation for de øvrige beboere, da boligstøtten jo afhænger af alle beboeres indtægter og formuer. Derudover kan behandlingen af ansøgningen først ske, når din flytning er meldt til folkeregisteret. Dette kan tidligst ske, fire uger før du flytter. Derfor er det altså ikke muligt at få ordnet den slags lang tid på forhånd.

Hvornår kommer svaret og udbetalingen?

Efter man har sendt ansøgningen, går der i gennemsnit 10 uger, inden du modtager et svar om afgørelsen. Det er selvfølgelig muligt, at der går længere tid. For at fremskynde behandlingsprocessen af din ansøgning er det vigtigt, at du har sørget for at give korrekte og aktuelle oplysninger i ansøgningen, samt at du har vedhæftet den korrekte dokumentation.

Når alt er blevet verificeret, og din ansøgning er blevet godkendt, vil du fremover modtage din boligstøtte den første hverdag hver måned. Det er dog vigtigt, at du holder informationen om dig (og evt- øvrige beboere opdateret). Hvis der sker ændringer i jeres løn eller andre forhold, som påvirker boligstøtten, skal det indberettes. Hvis der har været fejl i oplysningerne, som har resulteret i en større boligstøtte, vil du senere modtage en efterregning.