laan-penge-hurtigt-nemt

Forside

Lån penge på den hurtige og nemme måde

Her på penge-raad hjælper vi dig med at finde det billigste lån. Her på siden kan du nemt, hurtigt og sikkert finde den låntype og den lånudbyder, der passer til dit behov. Det er vigtigt, at du overvejer om et lån reelt er nødvendigt, inden du optager et. Kig din økonomi efter i sømmene og tjek, om du eventuelt kan spare nogle ting væk i stedet for at optage et lån. Hvis du alligevel beslutter dig for at optage et lån, kan du med fordel bruge MONEYBANKERs søgefunktion, fordi den præsenterer dig for lån, der kan være attraktive for dig. Herunder har vi lavet en liste over, hvorfor det kan være en gode idé at optage online-lån.

 1. Du kan låne penge hurtigt

Når du vil optage et online-lån, går der ikke lang tid, fra du har udfyldt din ansøgning, til pengene står på din konto. Under fanen ”låneformer” hjælper MONEYBANKER dig med at få et overblik over forskellige online-lån.

 1. Spar tid

Låneprocessen ved forbrugslån kan foregå hjemmefra, og du kan undgå at skulle sætte tid af til møder med din bankrådgiver.

 1. Lån uden at stille sikkerhed


Hvis du optager et online-lån, kræves det ikke, at du kan stille noget som sikkerhed for lånet – eksempelvis bil eller hus. Det betyder, at online-lån særligt er henvendt til dig, der ikke ejer noget med stor værdi.

 1. Lån uden forklaring

Online-lånudbydere forlanger ikke, du redegør for, hvad lånet skal bruges til – det vil du skulle ved et banklån.

 1. Lån penge uden ”øremærkning”

Ligesom du ikke skal forklare online-lånudbydere, hvad pengene skal bruges til, skal du heller ikke bruge pengene på noget bestemt. Hvis du for eksempel optager et billån i din bank, skal pengene bruges på en bil. Online-lån medfører så at sige frihed.

 1. Lempelige krav

Det er væsentligt lettere at blive godkendt som lånansøger ved online-udbydere end i banken. Årsagen til det er, at banken typisk vil kreditvurdere dig, hvilket ikke er tilfældet ved online-lån. Du skal alligevel være varsom, hvis du overvejer online-lån, for der er ikke er nogen, som vurderer, om din økonomi reelt kan klare, at du optager et lån.

Selvom vi har listet fordele ved at optage online-lån, er der også nogle ulemper, du skal forholde dig til. De væsentligste ulemper er:

 1. Høj rente og høje omkostninger

Online-lån har typisk en høj rente og høje omkostninger sammenlignet banklån. Som nævnt, skal du ikke stille noget som sikkerhed for online-lån, hvorfor lånudbyderen i stedet kræver en høj rente, som er deres sikkerhed. Af samme årsag skal du være opmærksom på lånenes ÅOP, hvori alle lånets omkostninger er medregnet.

 1. Ingen rådgivning

Du får ikke som sådan nogen rådgivning ved online-lån, med mindre du selv opsøger fagpersoner. Ved online-lån godkendes du automatisk via faste kriterier, og det vurderes ikke, om din privatøkonomi kan holde til, at du optager et lån. Du har altså selv et stort ansvar. Ved banklån kreditvurderes du, og du ”stoppes”, hvis din økonomi ikke kan klare et lån.

 1. En ond cirkel

Fordi det er forholdsvist nemt at optage online-lån, kan det betyde, du optager flere lån eller låner mere, end du egentligt har behov for. Det kan føre til unødvendigt overforbrug, og at du kommer ind i en ond cirkel. Når du først har optaget ét online-lån, er det vigtigt, du betaler gælden inden, du optager nye lån. Hvis du ikke afbetaler din gæld, kan det have den konsekvens, at du ender i en dårlig økonomisk situation.

Når du er førstegangslåner

Det kan virke meget forvirrende, og du bliver muligvis rundtosset, når du første gang skal tage stilling til et lån. Der er mange termer, udbydere og betingelser, du skal holde styr på. Herunder forklarer vi dig, hvad det væsentligste er, du ved, inden du låner første gang.

Forskellige låntyper

Det er grundlæggende, du kender til forskellene på de mange låntyper. Der findes blandt andet forbrugslån, kviklån og SMS-lån. Hvad de forskellige låntyper omfatter, kan du læse mere om under fanen ”låneformer” her på MONEYBANKER. Her bliver du også præsenteret for en søgemaskine, der hjælper dig med at finde det billigste lån blandt de mange udbydere.

Det koster penge at låne

Når du optager et lån, skal du betale flere penge tilbage, end du låner. Det lyder måske uretfærdigt, men din lånudbyder sælger dig en ydelse. Derfor skal lånudbyderen også tjene penge på at sælge, ligesom andre forretninger tjener penge på at sælge deres produkter. Der er udbydere på markedet, som tilbyder førstegangslånere at optage lån gratis, men du skal være opmærksom på, at der ofte er begrænsninger for disse lån. Undersøg altid lånudbyderens betingelser, inden du beslutter dig for at låne penge.

Hvor meget koster det at låne penge?

Der er forskellige faktorer, der påvirker, hvad det koster at optage et lån – blandt andet lånebeløb og løbeperiode. Overordnet er to typer omkostninger forbundet med lån:

 1. Renten, som er en procentdel af det lånte beløb, du skal tilbagebetale. Renten afhænger af lånebeløbet og løbeperioden.
 2. Gebyrer er engangsomkostninger – eksempelvis et stiftelsesgebyr og administrationsomkostninger. Engangsomkostningerne afhænger ikke direkte af lånebeløbet.

Et vigtigt forhold er, at en lav rente ikke er det samme som, at lånet er billigt. Årsagen til det er, at engangsomkostningerne kan være ekstremhøje, hvilket vil gøre lånet dyrt trods en lav rente. Når du vil finde det billigste lån, skal du derimod kigge på lånenes ÅOP (årlige omkostninger i procent). I ÅOP er alle lånets omkostninger medregnet i forhold til det lånte beløbs størrelse. Det er vedtaget ved lov, at alle lånudbydere skal oplyse om lånets ÅOP.

Overordnet opdeling af lån

Overordnet kan lån opdeles i to kategorier:

 1. Lån til forbrug

Renten ved lån til forbrug er ofte høj. ÅOP’en varierer og afhænger af lånebeløbet og låneudbyderen. MONEYBANKER har gjort det nemt for dig at sammenligne forbrugslån og finde det billigste. Underfanen ”låneformer” kan du læse mere om forbrugslån, og du kan finde en oversigt over de udbydere, der er på markedet. En anden måde, du kan låne penge til forbrug på, er en kassekredit i din bank. Prisen, ÅOP og størrelsen på en kassekredit varierer også. Derfor skal du kontakte din bank for at få mere information om kassekredit.

 1. Lån til bolig/bil

Hvis du vil købe en bil, er det oftest billigere at optage et billån gennem din bank end at optage et forbrugslån. Årsagen til det er, at du ved et bil- eller huslån stiller noget som sikkerhed for lånet. Det betyder, at du stiller noget værdi (hus, bil, aktier), som banken kan tage, hvis du ikke betaler tilbage på dit lån. På den måde får banken alligevel sine penge. Naturligvis kan banken ikke bare tage dine værdier, for sagen skal først videregives til inkasso eller fogedretten.

Brug din fornuft

Du skal være realistisk i forhold til, hvor meget du har behov for at låne, og hvornår du kan tilbagebetale lånet. Lav et budget, således du får overblik over din økonomi, og ved at sætte dig ind i ovenstående punkter, er du godt på vej. Hvis du vil læse mere om økonomitermer, budgetlægning og låntyper, er der rig mulighed for at få mere viden her på MONEYBANKERs blog.

Hvad kan der ske, hvis du ikke betaler din gæld?

Hvis du har optaget et forbrugslån, et kviklån eller andre låntyper, skal du naturligvis afbetale din gæld. Hvis ikke du afbetaler, pålægges din gæld gebyrer, og gælden vokser. Gebyrer er blot et af de midler, din kreditor kan bruge, hvis du ikke betaler af på din gæld rettidigt. Her kan du læse om andre metoder, kreditorer kan anvende i tilfældet af manglende betaling. Det er vigtigt, du har disse mulige konsekvenser i baghovedet, hvis du overvejer at optage et lån.

Rykkere

Hvis du ikke afdrager på din gæld til tiden, kan du modtage et eller flere rykkerbreve, hvor der er pålagt et gebyr. Din kreditor må maksimum sende tre rykkerbreve, og hver rykker må højst være på 100 kr. Der skal gå mindst 10 dage mellem hvert rykkerbrev.

Inkasso

Den kreditor, du skylder penge, kan selv opkræve pengene eller videregive sagen til inkasso. Du vil blive opkrævet inkassoomkostninger, som typisk er et noget større beløb end rykkergebyrer. Inkassoomkostningernes størrelse afhænger af, hvor mange penge du skylder. Ofte vil din kreditor foreslå dig et frivilligt forlig (skyldnererklæring), som er en aftale mellem dig som skyldner og kreditoren. Heri erkender du med din underskrift, at du skylder penge. Et frivilligt forlig er juridisk bindende og indeholder typisk:

 1. Gældens størrelse

Du erkender, at du skylder din kreditor kr. XXX ,-

 1. Afdragsordning

Du indgår en aftale med din kreditor om, at du tilbagebetaler kr. XXX,- om måneden

 1. Renter

Så længe lånet er gældende, pålægges gælden XX% i rente

Stævning

Kreditoren kan stævne dig, hvis du ikke betaler det, du skylder. En stævning er et dokument, din kreditor (oftest via sin advokat) indgiver til retten for at påbegynde en retssag. I stævningen opfordres du som skyldner til at møde i retten eller skriftligt til at besvare de økonomiske forhold, der er angivet i stævningen. Hvad en stævning typisk indeholder, kan du læse ved at klikke her.

Retten afgører, om din kreditor har ret til at modtage det skyldte beløb, eller om du er i din gode ret til at lade være med at betale. Hvis retten afgører, du skal betale, vil det typisk også være dig som skyldner, der skal betale sagsomkostningerne.

Hvis du ikke møder op i retten, vil din kreditor som udgangspunkt vinde sagen. Har du ikke betalt din gæld, fordi du mener, du ikke skylder det opkrævede beløb, kan du anmode dommeren om at udsætte sagen og videresende sagen til Forbrugerklagenævnet.

Fogeden

Din kreditor kan vælge at videregive sagen til fogedretten, hvis du ikke afbetaler din gæld. Fogedretten kan kun behandle sagen, hvis der ikke er tvivl om, hvad du skylder. Det kan eksempelvis være, hvis der er indgået et forlig, der ligger en dom eller et gældsbrev. Når en sag ender i fogedretten, kan der blive taget udlæg i dine ejendele og værdier. Det vil sige, hvis du ikke kan betale, vil det skyldte beløb i stedet tages i dine tilsvarende værdier. Hvis din gæld bliver meget stor, kan det ende med tvangsauktion af eksempelvis bil eller hus. Hvis du ikke møder op i fogedretten, kan fogeden sammen med politiet tage ud til din bopæl og forlange udlevering af værdier. Dog må du ikke blive frataget de mest nødvendige ting – blandt andet seng og køleskab.

Kreditoplysningsbureau

Uanset om du har erkendt din gæld gennem et forlig, eller om din sag har været i retten, kan din kreditor anmelde dig til et kreditoplysningsbureau – eksempelvis RKI. Hvis du ikke har erkendt din gæld, må din kreditor først anmelde dig, når retten har afgjort, om du skal betale eller ej.